Помощ! Коледа за Митко 2016
Основаване на обществен съвет 2016
Созопол международен конкурс 2016
Есенна екскурзия 20.10.2016
С нова ограда и нова детска площадка по проект ДГ Пламъче откри новата 2016-17
Мероприятия в ДГ 2016
Ракета - открит урок
Пролетно тържество - Ракета
Празници в група Ракета
Из живота в ДГ 2016
Пламъче
Пламъче
детска градина
детска градина