ДГ "Пламъче" се помещава в две сгради по четири групи във всяка. Обучават се и се възпитават общо 233 деца на възраст 3 - 7 години. Всяка група е със спално помещение и кътове обособени зо игри и храна, отговарящи на всички санитарно - хигиенни изисквания за отглеждане и възпитаване на малки деца.

         Обучението във всички направления е съобразено с държавните образователни изисквания на МОМН. Децата изучават български език и литература, математика, изобразително изкуство, музика, физкултура, социален свят, природен свят, КТБД и други. Използват се помощни учебни помогала на различни издателства, детски енциклопедии и други.

          От създаването си през 1964г., екипът на „Пламъче” спазва следните принципи:

1.Създаване условия близки до домашния уют.
2.Качествено възпитание и обучение на децата от 3 до 7 години.
3.Предоставяме възможност детето да развие заложбите си.
4.Следваме индивидуалния темп на детето.
5.Възпитаваме децата с обич.
6.Поставяме детето в позицията на успял, чрез участие в концерти, изложби, състезания и други.
7.Работим активно с родителите, превръщайги ги в наши партньори при възпитанието и обучението на децата.


         Допълнителни дейности, които градината предлага по желание на родителите:

-Английски език
-Изобразително изкуство
-Футбол
-Танци

          ДГ „Пламъче” разполага със собствена кухня. Изготвя се специализирано меню. Стремежът на ръководството е да се следят нормите на балансираното хранене. Ежедневно на децата се предлагат пресни плодове и зеленчуци според сезона, а в 10 часа се предлага топъл чай с лимон или плод. Менюто е седмично и се излага на таблото за родителите.
Пламъче
Пламъче
детска градина
Пламъче
Пламъче
детска градина
Пламъче
Пламъче
детска градина
Пламъче
Пламъче
детска градина