Тържество Левски
Лазаруване при кмета на гр. Бургас - Димитър Николов
Лазаруване в дневен център "Свети Николай Чудотворец"
Лазаруване в TV MIX
Поздрав Горско стопанство
Театър
Творчество
Пламъче
Пламъче
детска градина
детска градина